Chương trình giáo dục toàn diện

Giáo dục Steam

Sự tương tác đa chiều giữa các môn học STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) cùng với tinh thần nghệ thuật (Art) giúp học sinh tham gia vào quá trình học tập chủ động, cộng tác và giải quyết những vấn đề phức tạp để làm chủ kỹ năng, kiến thức. Các […]

Đọc tiếp

Chương trình Ngôn ngữ

Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway là một trong số ít trường tại Việt Nam sử dụng 3 ngôn ngữ trong việc giảng dạy: Tiếng Việt, Tiếng Anh & Tiếng Nhật. Chương trình QUỐC TẾ Bao gồm các môn học giảng dạy bằng ngôn ngữ Anh được thiết kế khoa học giúp học […]

Đọc tiếp

Phát triển Nghệ thuật

Cùng với sự phát triển của chương trình học thuật, chương trình phát triển Nghệ thuật cũng là trọng tâm chiến lược trong chương trình giáo dục mầm non mà GATEWAY đang nỗ lực hướng tới. Chương trình nghệ thuật tại GATEWAY với các hình thức thể hiện như đóng kịch, hát hợp xướng, chơi […]

Đọc tiếp

Giáo dục Thể chất

Cùng với sứ mệnh về học thuật, chương trình giáo dục thể chất được coi là trọng tâm chiến lược giáo dục của nhà trường. GATEWAY khuyến khích tất cả học sinh tham gia vào hoạt động thể thao tại trường. Chúng tôi luôn nỗ lực trang bị cho học sinh những kỹ năng và […]

Đọc tiếp

Chương trình Phát triển Cá nhân PDP

Chương trình Phát triển Cá nhân PDP (Personal Development Program) bao gồm các hoạt động bổ trợ, hướng tới mục đích giáo dục chung của nhà trường. PDP là sự tổng hoà các gia vị cần thiết để học sinh có thể phát triển toàn diện, có năng lực học tập và làm việc toàn […]

Đọc tiếp

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

Tinh thần Giáo dục Khai phóng hướng đến vun đắp và phát triển các giá trị nền tảng căn bản và sâu sắc của con người. Giáo viên không chỉ đóng vai trò duy nhất là nhà giáo dục, học sinh không chỉ đóng vai trò duy nhất là người được giáo dục; mà giáo […]

Đọc tiếp

Đăng ký thăm quan trường

Gateway